147 Тапсырмалар (25-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Интернеттен кез келген бір фильмнің веб-парақшасын тауып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. (150-200 сөз)

Тапсырма 2 (Айтылым)

Cоңғы көрген фильміңіздің мазмұнын баяндайтын қысқаша бір видео түсіріңіз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book