76 Видеолар: (10-күн)

10 ТІЛДЕ ЕРКІН СӨЙЛЕЙТІН ПОЛИГЛОТ СТУДЕНТТЕРДІ ТІЛ ҮЙРЕНУГЕ ШАҚЫРАДЫ

“Қазақстанның тіл реформасы – болашаққа бастаған дұрыс қадам”

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book