17 Грамматика: (3-күн)

Нақ осы шақ

Тапсырма 2. «тұр» қалып етістігінің төменде берілген сөйлемдердің қайсысында лексикалық мәнін жоғалтқанын анықтаңыз.

Тапсырма 4. Төменде берілген сөйлемдердің дұрыс не бұрыс екенін анықтаңыз.

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book