117 Сөздікқор: (20-күн)

Сөздікқор

 • Таңсық – қалаған, әуес
 • Әп-сәтте – тез арада, лезде
 • Дабыл қағу – хабар беру, жариялау
 • Көздің жауын алу – қызықтыру, өзіне қарату
 • Көш бастау – алдыңғы қатарда болу
 • Қалыпты – тұрақты, орнықты
 • Нығайту – бекіту, күшейту
 • Шектен тыс – тым көп
 • Ұмтылу – алға жылжу, әрекеттену
 • Қамқорлыққа алу – қамқор болу, көмектесу
 • Әсте – ешқашан, еш уақытта
 • Созылмалы аурулар – ұзаққа созылған аурулар
 • Мазалау – тыныштық бермеу, ойдан шықпау
 • Сіңу – бір затқа судың енуі, сорылуы
 • Қасиет – ерекшелік
 • Обыр – жаман ауру (рак)

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book