90 Сөздікқор: (15-күн)

Сөздікқор

 • Өзге – басқа, бөлек, бөтен
 • Тапшы –жетімсіз, аз; зәру
 • Көну – бip нәрсеге бағынy, ыңғайына көну, айтқанды істеу, мойынсұну
 • Пара-пар – тепе-тең, барлық жағынан тең, бірдей
 • Баянды – орнықты, тұрақты, тиянақты, тыңғылықты
 • Жанталас – белгілі бір мақсатқа жету жолында арпалысу, алысу, жанұшыру; күрес
 • Ағайын –  аталас, туысы жақын, ата-бабасы бір, бауырлас, рулас адамдар
 • Талапшыл – талап қойғыш, талап еткіш, ұмтылғыш
 • Заман – дәуір, ғасыр, кезең; мезгіл, уақыт
 • Дихан – егінші
 • Жерлес – ауылдас, мекендес, отандас
 • Ғажайып  – керемет, тамаша, ғажап
 • Күллі  – барлық, бүкіл, барша, түгел
 • Ғайып  – жоқ болу, көрінбеу
 • Беталыс – алға ұстаған нысана, жоба-жоспар

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book