72 Сөздікқор: (9-күн)

Сөздікқор

 • Құбылыс – айналада, қоршаған ортада болатын өзгеріс, оқиға, жағдай
 • Дәлме-дәл – нақты, дұрыс, тұп-тура
 • Басымдық – басым болу, артық, көп болу
 • Әдістеме – әдістер, тәсілдер жиынтығы
 • Маман – белгілі бір мамандық өкілі, өз ісінің шебері
 • Кірісу – бір істі орындауды бастау
 • Көз қырын салу – бас-көз болу, қарап, қадағалап жүру
 • Орынды – орны бар, дұрыс, жөнді
 • Атсалысу – жәрдемдесу, көмектесу
 • Түкпір-түкпір – жан-жақ
 • Ден қою – көңіл бөлу, назар аудару
 • Іспетті – сияқты, тәрізді
 • Қиынға соғу – қиын болу

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book