113 Тапсырмалар: (19-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Сіз тұратын өңірде жемістің және көкөністердің қай түрі көп кездеседі? Күнделікті тағамдарыңызда олардың қайсысын пайдаланатындығыңыз туралы шағын әңгіме құрастырыңыз (90-100 сөз).

Жазба жұмысында төмендегі сөздерді қолданыңыз:

Өңір, туған жер, көкөністер, жемістер, денсаулық, ұлттық тағамдар, құнарлы тамақтану, денсаулық кепілі, тағам.

Тапсырма 2 (Айтылым)

Дүкенге барып азық-түлік сатып алғанда олардың құрамында қандай дәрумендерге назар аударасыз? Азық-түліктердің құрамы туралы видео немесе аудио жазба дайындаңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book