162 Сөздікқор (28-күн)

Сөздікқор

 • Үрдіс – әдет, дәстүр, дағды; іс-әрекет
 • Көрме  – белгілі бір елдің материалдық, рухани жетістіктерін көрсететін орын
 • Шіру – органикалық заттардың шірітуші микроорганизмдер әсерінде бұзылуы
 • Ыдырау – декомпозиция; іру, бөлініп-бөлініп кету; бөлшектену
 • Қойма – астық, өндіріс өнімдерін сақтауға арналған орын
 • Басқосу – адамдардың, мемлекет басшыларының белгілi бір саяси, қоғамдық, тәрбиелік т.б. мақсат-мүдделерді көздеп, ipi проблемаларды шешу үшін ұйымдастыратын, өткізетін жиыны (форум, саммит, бейресми саммит)
 • Жұмылу – жаппай бірігу, ұйымдасу, атсалысу
 • Бесік – өскен орта, мекен, ата қоныс
 • Жетекші – белгілі бір ұйымның басшысы
 • Жағымсыз –  ұнамсыз, сүйкімсіз
 • Қынжылу – қапа болу, қамығу, қайғыру, күйіну
 • Тұрғын –  белгілі бір үйді, пәтерді, мекенді тұрақ (мекен) ететін адам
 • Кешкісін –  кеш болғанда, кешкі мезгілде
 • Тасымал –  нәрсені, затты, жүкті бір жерден екінші жерге жеткізу ісі
 • Ажырау –  айрылу, айрылып қалу, бөліну
 • Кінәлі –  айыпты, жазықты
 • Қысқару –   азаю, сиреу, кішірею
 • Хақ –  шындық, ақиқат
 • Нашарлау – сапасы төменірек, жаманырақ
 • Қарекет –  әр түрлі жұмыс, тындырылатын шаруа, еңбек, амал-айла

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book