96 Сөздікқор: (16-күн)

Сөздікқор

 • Әрдайым – әрқашан, үнемі
 • Туынды – жұмыс, еңбек
 • Болмыс – жаратылыс
 • Жігер беру – күш беру
 • Табандылық – тұрақтылық, орнықтылық
 • Тыңғылықты – тиянақты
 • Кезігу – жолығу, тап болу
 • Ерлік – батылдық
 • Дағды – әдет
 • Толыққанды – жан-жақты, тереңдігімен ерекшеленетін
 • Селтең – ұшып-қонып секектеген бос қимыл
 • Көзбояушылық – өзін-өзі барынан басқаша етіп көрсету
 • Өрбу – даму, таралу
 • Алғышарт – бастапқы шарт
 • Уәж – талассыз пікір, дәлелді жауап
 • Демеу жасау – көмек көрсету, қолдау көрсету
 • Баспана – адам тұратын үй-жай
 • Қайырымдылық – мейірімділік, жақсылық жасаушылық
 • Кезінде – бір кезде, өз заманында
 • Табыс – белгілі бір жұмысты атқару нәтижесінде түсетін ақша; кіріс, пайда

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book