97 Тапсырмалар: (16-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Кейіпкеріңіз туралы бастаған әңгімені жалғастырыңыз. Кейіпкеріңіздің оқыған кітабы оны жаңа студенттік клубқа қосылуға қызықтырды. Ол неліктен осы студенттік клубқа қосылғысы келгенін түсіндіріңіз (90-100 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Сіз университеттің электронды парақшасынан студенттік клубтар туралы ақпарат таптыңыз. Сіз студенттік клубта мүше болу үшін біреуін таңдауыңыз керек. Телефон арқылы өзіңіз қалаған клубтың мүшесімен клубтың мақсаты, жұмыс істеу құрылымы және мерзімі туралы ақпарат сұраңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book