169 Тапсырмалар (29-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Сіздің туған жеріңізде кездесетін Қызыл Кітапқа енген жануар немесе жануарлар туралы жазыңыз (100-110 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Берілген тақырып бойынша әріптесіңізбен бейнеролик түсіріңіз:

Жануарларды және үй жануарларын қорғау мәселесі туралы досыңызбен диалог жүргізіңіз. Диалог барысында елімізде адамдардың жануарларға жасайтын қорлығы мәселесін де келтіріңіз. Жануарларды және үй жануарларын қорғау бойынша өз ұсыныстарыңызды айтыңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book