43 Тапсырмалар: (12-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Өте танымал қазақ кітаптарі туралы постер дайындаңыз. Бұл кітап неге танымал? Осы кітаптар бойынша келесі мәлімет беріңіз: Кітаптің аты, авторы, жазылған жылы, сюжеттің қысқаша мазмұны. Кітапқа өзіңіздің сыныңызды беріңіз (оң немесе теріс). Кем дегенде 3 кітапт туралы жазыңыз (әрбір абзацқа 90-100 cөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Қиял жазушыны ойлап табыңыз. Аудиторияға жазушыңызды таныстырыңыз: оның аты-жөнін, жасын, туған мекенін сипаттаңыз. Содан кейін авторыңыз қандай кітаптарды, қашан және қалай жазатынын түсіндіріңіз. Бұл жаттығу үшін сіз мультфильм кейіпкерін жасай аласыз. Тегін онлайн мультфильм жасаушылардың бірін пайдаланыңыз. Оның үстіне дауысыңызды жазып алыңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book