6 Тапсырмалар: (1-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Әлеуметтік желіге өзіңізді таныстыру үшін ақпарат жазыңыз (60-70 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Жеке және академиялық біліміңіз туралы аудио немесе видео дайындаңыз (1 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book