185 Сөздікқор (32-күн)

Сөздікқор

  • Үрке қарау – шошу
  • Болмыс – адамның  тұла бойы, тұтас кейпі, табиғаты
  • Бұғанасы бекіген – мықты, қатайған
  • Алдыңғы буын ағалар – үлкендер, аға буын
  • Серпін – күш, қарқын
  • Жанкүйер – жанашыр; белгілі бір затқа немесе адамға шамадан тыс әуестенген адам
  • Індет – жұқпалы ауру, кесел, дерт
  • Көрермен – қойылым немесе кино, концертті көруге келген жұртшылық; көруші
  • Байқау – жарыс, сайыс

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book