67 Грамматика: (8-күн)

Сан есім мен зат есімді сөз тіркесі

Тапсырма 1. Төменде берілген сөз тіркестерін дұрыс және бұрыс деп белгілеңіз.

 

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book