141 Тапсырмалар (24-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Климаттың өзгеруі туралы не білесіз? Мысалдар келтіріп, бұл құбылысты түсіндіріңіз (100-110 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Өзіңізге ұнайтын жыл мезгілі туралы айтып беріңіз. Бұл жыл мезгілі сізге несімен ұнайды? Бұл мезгілде ауа райы қандай болады? (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book