74 Тапсырмалар: (9-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Сіз -журналиссіз.Қазақ тілін құрметтеу тақырыбы туралы қысқа мәтін дайындаңыз (70-80 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Досыңызбен пікірталас (дебат) жасаңыз. Әлеуметтік желілердің қазақ тіліне оң және теріс әсерін талқылаңыз (3 минут).

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book