66 Сөздікқор: (8-күн)

Сөздікқор

 • Әуестік – қызығушылық, құштарлық
 • Қабілет – бір нәрсеге икемділік, бейімділік, дарын
 • Тырысу – талаптану, ұмтылу
 • Шектелу – тежелу, шек қою
 • Баспасөз – пресса
 • Шаң қаптыру – жақындатпау
 • Меңгеру – бір істі игеру, жақсы білу
 • Бірыңғай – бірдей, біркелкі, тек қана
 • Қастерлеу – құрмет тұту, қадірлеу, құрмет көрсету
 • Талпыну – тырысу, ұмтылу, талаптану
 • Мәртебе – абырой, атақ
 • Ұшан-теңіз – шексіз, өте көп
 • Бәсеке – жарыс, сайыс
 • Ізденіс – зерттеушілік
 • Тұжырымдау – қорытындылау, түйіндеу
 • Тапшылық – жетпеушілік, кемшілік
 • Түпнұсқа – бастапқы, алғашқы үлгі

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book