155 Видеолар (27-күн)

Арал мұңы: экологиялық жыр 

Суретші Кәріпбек Күйіков: “бүгін бiз табиғатты сақтасақ, ертең табиғат бiздi сақтайды”

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book