208 Сөздікқор (36-күн)

Сөздікқор

  • Ауқымды –  көлемді, үлкен
  • Ушығу – бір нәрсенің еселеп дамуы, күшеюі
  • Індет – бір аймақтан екінші аймаққа өте жылдам тарап, көптеген адамға әсер ететін жұқпалы ауру
  • Тәжірибе – белгілі бір істі ұзақ уақыт істегенде қалыптасатын жұмыс дағдысы, машық
  • Бейімдеу – ұқсастау, жуықтау, жақындау
  • Толыққанды – жан-жақты, тереңдігімен ерекшеленетін

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book