82 Видеолар: (14-күн)

35 МЫҢ ТЕҢГЕМЕН БИЗНЕС БАСТАҒАН КӘСІПКЕР

ЕҢБЕК АДАМЫ – ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book