84 Сөздікқор: (14-күн)

Сөздікқор

 • Тума – сол өлкенің, мекеннің адамы
 • Ынталандыру  – ынтасын арттыру, қызықтыру, қызығушылық туғызу
 • Кенже – ең кіші, соңғы перзент
 • Ниет  – пейіл, ықылас, ынта
 • Кедергі – бөгет, тосқауыл
 • Үздіксіз – тынымсыз, үнемі, ылғи, толассыз
 • Кәдеге жарау – пайдаға асу, қажетке жарау
 • Зиялы – оқыған, сауатты азамат;  интеллигенция
 • Біртуар –   ерекше жаралған, қайталанбас, айрықша жаратылған
 • Пайда –  біреулерге тиімді жақсы іс, көмек, жәрдем
 • Құрылтай – халықтық мәселелер қаралатын, көп адам қатысатын үлкен жиналыс
 • Мақсаткерлік – мақсат қойғыштық, арманшылдық
 • Қолдау – жәрдемдесу, көмектесу, қолғабыс тигізу

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book