190 Сөздікқор (33-күн)

Сөздікқор

  • Баулу – тәрбиелеу, тарту, үйрету, дағдыландыру
  • Маңай – жан-жақ, төңірек
  • Зергер – алтын мен күмістен әшекей жасайтын ұста
  • Тымақ – аң терісінен жасалған суықта киетін бас киім
  • Сайман – құрал-жабдық
  • Кескіндеме – бояумен салынған көркем шығарма
  • Үңілу – мұқият қарау, зер салу, көңіл бөлу
  • Тумыс – жаратылыс, болмыс
  • Тәмамдау – аяқтау, бітіру
  • Ыждағаттық – ынта-жігер, ықылас

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book