119 Тапсырмалар: (20-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Бұл блог жазбасында сіз фуд-блогерсыз. Сіздің сүйікті тағамдарыңыз қандай? Өзіңіздің сүйікті тағамыңыздың рецептімен бөлісіңіз  (90-100 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Өзіңіздің сүйікті ұлттық тағамыңыз туралы суреттерді пайдалана отырып видео немесе аудио жазба дайындаңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book