107 Тапсырмалар: (18-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Кәмелетке толғаннан кейін ата-анамен тұрудың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы өз пікіріңізді жазыңыз (бір абзац артықшылықтар, бір абзац кемшіліктер) (90-100 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Сізге профессор бірнеше ғылыми тақырыптарды ұсынды. Соның ішінен сіз екі тақырыпты таңдап алдыңыз. Таңдаған тақырыптарыңыз туралы досыңызбен сөйлесіңіз. Тақырыптарды салыстырып, біреуіне тоқтаңыз (2-2.30 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book