152 Сөздікқор: (26-күн)

Сөздікқор

 • Залал – зиян
 • Тұтыну – пайдалану
 • Сұрыптау – іріктеу
 • Асқыну – күшею, үдеу
 • Күрте – қысқа сырт киім
 • Жойылу – жоқ болу, жоғалу
 • Қалдық – ір нәрсенің қалған бөлшегі
 • Қи – малдың кепкен тезегі
 • Үстемелеу – үстіне тағы қосу, еселеу
 • Қыруар – сансыз көп, тола
 • Қалақ – кішкене күрекше
 • Жол-жөнекей – жолай, жол бойы
 • Жағымсыз – ұнамсыз, жиренішті
 • Ойқастау – бұзу, қирату
 • Бейжай – жауапкершіліксіз
 • Біртұтастық – бірлік
 • Тоқымдай – көлемі шағын ғана, кішкентай
 • Жанашыр – қолдаушы, жақтаушы
 • Тұщы су – тұзы жоқ, ішуге жарамды су
 • Аялау – әлпештеу, мәпелеу, қорғау

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book