23 Грамматика: (4-күн)

Қатыстық сын есімдер

Тапсырма 2. Төменде берілген қатыстық сын есімдердің қайсысының дұрыс және қате екенін анықтаңыз.

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book