24 Тапсырмалар: (4-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Сіз- жазушысыз. Оқырманға бас кейіпкерді таныстырыңыз. Кейіпкердің күнделікті өмірі туралы жазыңыз (60-70 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Достарыңыз келесі аптада сізбен кездескісі келеді. Олармен кездесуге уақытыңыз жоқ екенін түсіндіретін аудио-хабарлама жазыңыз (1 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book