129 Сөздікқор (22-күн)

Сөздікқор

  • Өң – адамның бет әлпетінің түр-түсі, шырайы
  • Өкініш –  белгілі бір сәтсіздікке байланысты туған реніш, қапа болу
  • Кексе –  орта жастан асқан, егде
  • Мұңаю – көңілсіздік, жабырқау күй; қапалану, қайғыру
  • Жырақ – алыс, қашық, шалғай; бөлек
  • Аңсау – біреуді көруге құмарту, сағыну, ынтығу, сарғая күту
  • Үн – құлаққа естілетін дыбыс; дауыс
  • Ғаламат –  керемет, айтып жеткізгісіз, ғажап
  • Қарбалас –  асығыс-үсігіс қимыл, тығыз-таяң кез, жанталасқан мезгіл 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book