86 Тапсырмалар: (14-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

“Бойыңызда еңбекқорлық қасиет бар ма? Еңбекқор болу қаншалықты маңызды деп ойлайсыз” деген сұрақтарға  жауап беріңіз (90-100 сөз).

Жауап беру кезінде төмендегі сөздер мен сөйлемдерді қолданыңыз:

Еңбекқор, еңбек ету, қасиет, ынталандыру, ниет, табыс, мақсаткерлік.

Бойымда еңбекқорлық қасиеті …

Мен үшін еңбекқор болу  …

Менің ойымша,  табысқа жету үшін  …

Менің ойымша,  еңбекқор адам  … 

Тапсырма 2 (Айтылым)

Досыңызбен пікірталас жасаңыз. Біреуіңіз ата-аналар өз балалары үшін көп еңбектенуі керек деген ұстанымды қорғайды. Екіншіңіз ата-аналар көп жұмыс істемей, балаларымен көбірек уақыт өткізуі керек деген ұстанымды қорғауы керек (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book