219 Тапсырмалар (38-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Кейіпкеріңіз туралы бастаған әңгімені қортындылаңыз. Кейіпкеріңіз қайда жұмыс істейді? Кейіпкеріңіз адамдарға қалай көмектеседі және қоршаған ортаға кандай үлес қосады?  (110-120 сөз)

Тапсырма 2 (Айтылым)

Досыңызбен пікірталас (дебат) жасаңыз. Біреуіңіз жасанды интеллекттің өміріміздегі маңыздылығын қорғайды. Екіншіңіз адаммен тікелей қарым-қатынас жасау маңызды деген ұстанымды қорғайды (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book