10 Cөздікқор: (2-күн)

Сөздікқор

  • Дағды – қалыптасқан машық, үйреншікті әдет
  • Сала – бір арна, бөлік, тармақ
  • Енгізу – қолданысқа кіргізу, қосу, кіріктіру
  • Тамаша – керемет
  • Мөлдір – таза, тұнық
  • Шеміршек – сүйек пен сүйек түйіскен жерді, буын мен буынды байланыстырып тұратын иілгіш жұмсақ зат
  • Өкше – адам табанының артқы бөлігі
  • Тыржыю – қатпарланып қыртыстану, жақтырмау

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book