175 Тапсырмалар (30-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Фильмнің кейіпкерлері/тарихи адамдар/атақты өнер иелері/таныстарыңыз туралы ойдан шығарылған хикая жазыңыз (150 -200 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Соңғы оқыған хикаяңыздың кейіпкері жайында (кейіпкердің жағымды/жағымсыз жақтары, басқа кейіпкерлермен қарым-қатынасы, хикаяның қорытындысы) жайында видео түсіріңіз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book