163 Тапсырмалар (28-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Атмосфераның ластануының себептері мен салдарын түсіндіріңіз (100-110 сөз).

Келесі сөздерді қолданыңыз:

Бірінші, екінші, ең маңызды себеп, қысқа мерзімді әсер, ұзақ мерзімді әсер, бірінші себеп, екінші себеп.

Тапсырма 2 (Айтылым)

Арал немесе Каспий теңізін таңдаңыз. Досыңызбен бұл жерде судың ластануына не себеп болатынын талқылаңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book