53 Сөздікқор: (6-күн)

Сөздікқор

 • Талғам – таңдау
 • Жүгіну  – қарау
 • Жолға қою – реттеу
 • Ден қою – мән беру
 • Еншілеу – бөліп алу
 • Қыр-сыры – құпия, ерекшелік
 • Қолтаңба – авторлық айырықша белгі (мәтінде)
 • Әйгілі – танымал
 • Тәмамдау – бітіру, аяқтау
 • Кәсіпқой – кәсіби деңгейдегі мамандық иесі
 • Көзге түсу – аңғару
 • Аяқтан шалу – кедергі болу
 • Өзге – басқа
 • Айрықша – ерекше
 • Қауымдастық – бірлестік, одақ
 • Бірыңғай – біркелкі
 • Сындарлы – конструктивті
 • Оң – жақсы
 • Құлақ түру –  тыңдау
 • Енгізу – кіргізу
 • Жоққа шығару – мойындаудан бас тарту
 • Жатсынбау- бөтенсінбеу

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book