78 Сөздікқор: (10-күн)

 

Сөздікқор

 • Жамылғы – жапқыш, сыртқы қабық
 • Жуықтатылу – жақындатылу
 • Көзге жағымды – көзге әдемі көрінетін
 • Жетілдіру – дамыту, ілгерілету
 • Тәуелді – біреуге, бір нәрсеге бағынышты, байланысты
 • Ағым – ағыс, таpам, қозғалыс
 • Талап – біреуден бір нәрсені талап етушілік; қалау, тілек
 • Сана – адам психикасының ең жоғарғы сатысы
 • Өзекті – ең басты, негізгі, маңызды
 • Озық – алдыңғы қатарлы, артық, үздік, озат
 • Қорған – арқа тұтар тірек, таяныш, пана
 • Тұлға – қоғамда өз орнын білетін адам немесе жеке тұлға, қоғамға пайдасын тигізетін адам
 • Тексіз – тегі белгісіз, тәлім-тәрбиесі нашар
 • Қадағалау – белгілі бір істің орындалу барысын бақылау, тексеру
 • Сұхбат – сөйлесу, сырласу, әңгіме-кеңес құру; ғылым, мәдениет, әдебиет т.б. қайраткерлерімен кездесіп өткізілетін әңгіме, пікір алысу
 • Сауалнама – алдын ала құрастырылған сұрақтар жүйесіне жауап алуға арналған сұрақ қағазы; анкета
 • Тамаша –  таңқаларлық, керемет
 • Жүйелеу – жүйеге түсіру, реттеу
 • Ауқым – көлем
 • Әлеует – күш, қуат
 • Өркен жаю – өсу, даму

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book