201 Сөздікқор (35-күн)

Сөздікқор

  • Мақала – белгілі бір газетте, журналда жарияланатын ғылыми, публицистикалық, көлемі шағын шығарма
  • Дүрбелең – әуреге түсушілік, тынышын кетірушілік, мазасыздық
  • Дағдарыс – белгілі бір елдің немесе жеке кәсіпорынның экономикалық, қаржылық дамуындағы тоқыраушылық, тұрақсыздық; қоғамдағы өзгерістер алдындағы өтпелі кезең
  • Ұғу – түсіну, түйсіну
  • Селкеу – оғаш, өрескел, ерсі
  • Ерекшелік – өзгешелік, айрықшалық, өзіндік қасиет
  • Жансыздандыру – арнайы препараттармен жүйкені өлтіру, жанын кетіру
  • Бөлшек – тұтас (бүтін) нәрсенің жеке бір бөлігі
  • Мұздатқыш –  азық-түлік не басқа бұйымдарын белгілі температурада сақтап тұратын салқындатқыш құрылғы
  • Қоздырғыш – бір нәрсені қоздырып жіберетін өршіткіш, үдеткіш

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book