191 Тапсырмалар (33-күн)

Тапсырма 1 (Жазылым)

Б.Мырзахметовтың тұрмыстық жанрдағы «Көш» туындысы туралы өзіңіздің ойыңызды білдіріңіз (100-110 сөз).

Тапсырма 2 (Айтылым)

Қазақтың қолөнеріне сипаттама беріңіз. Досыңызбен неліктен қолөнедрі келесі ұрпаққа үйрету керек екенін талқылаңыз. Дауысыңызды жазып, powerpoint слайдын дайындаңыз (2 минут).

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

LEARN ACADEMIC KAZAKH Copyright © 2023 by FUNDA GUVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book